Opći uvjeti poslovanja

Internetska stranica www.nahrin.hr u vlasništvu je trgovačkog društva: Promo Compact d.o.o. za trgovinu i usluge.
Rude 45, Grad Samobor, 10430
OIB: 47952080169

1. Uvod

1.1. Ovi Opći uvjeti poslovanja odnose se na pružanje usluga izrade, održavanja i podrške webshopa od strane Promo Compact d.o.o..
1.2. Korištenjem usluga Promo Compact d.o.o., korisnik prihvaća sve uvjete poslovanja navedene u ovom dokumentu.

2. Usluge

2.1. Promo Compact d.o.o. pruža usluge izrade, održavanja i podrške webshopa isključivo za tvrtku Nahrin d.o.o., Drenikova 28, 1000 Ljubljana (Nahrin). Opće uvjete poslovanja tvrtke Nahrin možete pronaći na stranici nahrin.si..
2.2. Sve informacije, proizvodi i transakcije na webshopu nahrin.hr odgovornost su tvrtke Nahrin d.o.o..

3. Korisnički račun

3.1. Kako biste koristili određene usluge, možda ćete morati stvoriti korisnički račun.
3.2. Korisnik je odgovoran za održavanje sigurnosti svojih korisničkih podataka. 

4. Cijene i Plaćanje

4.1. Sve cijene navedene su u valuti koja je naznačena na webshopu.
4.2. Plaćanja se vrše prema uvjetima navedenim na webshopu nahrin.hr.

5. Promjene i Otkazivanje

5.1. Promo Compact d.o.o. zadržava pravo izmjene uvjeta poslovanja.
5.2. Korisnici će biti obaviješteni o bilo kojim bitnim promjenama putem e-maila.

6. Odgovornost

6.1. Promo Compact d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne nesuglasice ili probleme koji proizlaze iz kupnje proizvoda na webshopu nahrin.hr..
6.2. Tvrtka nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili ne mogućnošću korištenja webshopa. 

7. Zaključne odredbe

7.1. Ovi uvjeti poslovanja smatraju se važećima od trenutka objave na web stranici Promo Compact d.o.o..
7.2. Svaka promjena uvjeta bit će objavljena na istoj web stranici.


Molimo vas da pažljivo pročitate Uvjete prije korištenja usluga. U slučaju bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.